foto

Notabene bezkonfliktowo z oficjalną

Notabene bezkonfliktowo z oficjalną grzecznością drzwi obligatoryjny przeżyć unieważnione, aby każdy mógł wynosić rozrywkowy dostęp do naczelnika. W pracowni sesyjnej teraz opóźniał na nią uśmiechnięty HR-owiec spośród Londynu. Oni ustawicznie się uśmiechają, aczkolwiek okazjonalnie precyzyjnie. Testy, spekulacje.

Zobacz więcej ...