Oficjalne stanowisko PZPS

Na potwierdzenie wczorajszego wpisu, poniżej zamieszczam oświadczenie władz PZPS:

Warszawa, 1 sierpnia 2013 r.

 

Szanowny Pan

Andrzej Grygierczyk

Redaktor Naczelny

Sport

Katowice

Szanowny Panie Redaktorze,

    W związku z publikacją materiału autorstwa Włodzimierza Sowińskiego w wydaniu dziennika „Sport” z dnia 31 lipca 2013 pt.  „Kadra bez „Igły” „–  Polski Związek Piłki Siatkowej z całą stanowczością stwierdza, że insynuacje autora we fragmencie poświęconym Reprezentantowi Polski – Krzysztofowi Ignaczakowi, nie mają nic wspólnego z faktami. Nieobecność  Reprezentanta Polski – Pana Krzysztofa Ignaczaka na zgrupowaniu w Spale, rozpoczynającym się 2 sierpnia br. nie ma absolutnie związku  z jakimkolwiek incydentem alkoholowym lub innym natury poza sportowej.  Selekcjoner Reprezentacji Polski, Pan Andrea Anastasi we wczorajszej rozmowie z Wiceprezesem PZPS – Panem Witoldem Romanem, stwierdził stanowczo, że żadne sugerowane w Pańskiej gazecie wydarzenia nie miały miejsca.

Ewidentne pomówienia wobec Reprezentanta Polski – Krzysztofa Ignaczaka godzą także w wizerunek Reprezentacji Polski i Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Stąd z całą stanowczością domagamy się opublikowania treści  w trybie sprostowania na podstawie odpowiednich zapisów Prawa Prasowego –  bez skrótów i zmian redakcyjnych tekstu następującej treści:

Stanowisko Polskiego Związku Piłki Siatkowej dotyczące publikacji w katowickim „Sporcie” pt. Kadra bez „Igły”.

W związku z publikacją materiału autorstwa Włodzimierza Sowińskiego w wydaniu dziennika „Sport” z dnia 31 lipca 2013 pt.  „Kadra bez Igły” –  Polski Związek Piłki Siatkowej z całą stanowczością stwierdza, że insynuacje autora we fragmencie poświęconym Reprezentantowi Polski – Panu Krzysztofowi Ignaczakowi, nie mają nic wspólnego z faktami. Nieobecność  Reprezentanta Polski – Pana Krzysztofa Ignaczaka na zgrupowaniu w Spale, rozpoczynającym się 2 sierpnia br. nie ma absolutnie związku  z jakimikolwiek incydentem alkoholowym lub innym natury poza sportowej.  Selekcjoner Reprezentacji Polski, Pan Andrea Anastasi we wczorajszej rozmowie z Wiceprezesem PZPS – Panem Witoldem Romanem, stwierdził stanowczo, że żadne sugerowane w dzienniku „Sport”  wydarzenia nie miały miejsca. Jednocześnie informujemy, że brak powołania na najbliższe zgrupowanie nie oznacza, że Krzysztof Ignaczak przestał być Reprezentantem Polski. Krzysztof Ignaczak pozostaje nadal w szerokiej kadrze Polski, powołanej na rok 2013.

Polski Związek Piłki Siatkowej

Oczekujemy, że sprostowanie ukaże się najbliższym, poniedziałkowym wydaniu gazety, na stronie 11.

 

Janusz Uznański

Dyrektor ds. komunikacji

Rzecznik Prasowy

PZPS

 

Komentarze

komentarzy